October 30, 2012 Off

Starkt konsumentstöd till Apple

Av Ägare i Teknik

Apple har vunnit stor uppmärksamhet med sina produkter vilka revolutionerat marknaden inom teknikprodukter. Från att ha varit en underdog på teknisk arena för vardagsanvändare, har de klivit ut och gett användarna vad de velat ha. Utvecklingen av iPhone var i mångt och mycket avgörande för Apples framgång då kundgruppen ökade markant över en natt. Att vara pionjärer inom vardagsteknik bygger stora förväntningar hos kunderna om nya innovativa grepp, och som en av få i branschen har apple levt upp till kundernas önskemål. Vi kan i dagsläget se en trogen användarrelation var man inte bara använder sig av iPhone, utan även macbook, ipad och imac. Då alla dessa kan interagera naturligt och utan allt för mycket teknisk kunskap, har vardagsanvändare fått tillgång till möjligheter som annars öronmärkts för de med stor kunskap om tekniska funktioner.

Även om den stora vinningen ligger i teknisk hårdvara, blossar en helt ny marknad upp vid genombrott i stil med apples kliv ut till ”Svensson-användare”. Självklart handlar det om marknaden för tillbehör som blir en naturlig följd av teknisk framgång och ökad konsumentbas. I dagsläget kan vi se allt fler aktörer som möter den efterfrågan som kommit. Det finns nu tillbehör till samtliga apple produkter och det går inte att se en negativ trend som väntar. I och med iPhone 5 som nyligen lanserats på Europeisk marknad, har en ny marknadskampanj börjat ta form vilket utifrån tidigare erfarenheter ger ett uppsving. Vald tidpunkt för sjösättningen av en ny iphone och egna kartsystem är väl uttänkt och kommer kunna vara en framgångsfaktor.

Comments are closed.