January 17, 2013 Off

Har du testat körkortsfrågor?

Av Ägare i Tjänster

Om du inte testat körkortsfrågor på nätet är det hög tid att göra det. Ja, om du ska ta körkort såklart, annars har du ju ingen större användning för att plugga körkortsfrågor – om inte du har ett jätteintresse för trafikregler… Hur som helst, om du eller någon i din närhet ska ta körkort inom den närmaste tiden är det absolut bästa sättet att klara teoriprovet på just genom att plugga med hjälp av körkortsfrågor. Det är helt enkelt snabbare, roligare, bättre och effektivare än att bara använda sig av en teoribok.

Det fungerar som så att man först skapar ett konto (man kan testa tjänsten gratis) på www.korkort.se, eller så kan man koppla sitt Facebookkonto till Körkort-kontot, och så är man igång. Körkortsfrågorna finns för de tre populäraste behörigheterna, A (tung motorcykel), AM (EU-moped) och självklart också B (bil). Man får olika frågor beroende på vilken behörighet man anmäler sig för.

Sedan är det bara att sätta igång. Man kan skapa olika typer av test, både sådana som har blandade frågor som sådana test som rör enstaka typer av frågor. Det finns också så kallade teoriprov, prov som är exakt likadana till utformningen som det riktiga teoriprovet, alltså prov med 65 frågor där man måste få 52 rätt för att bli godkänd.

Efter att man gjort testen på www.korkort.se kan man rätta frågorna, och då får man också förklaringar till varför man svarat rätt eller fel – på så sätt lär man sig väldigt mycket körkortsteori på väldigt kort tid. Ju fler test man gör, ju fler frågor man svarar på och rättar, desto mer lär man sig. Och dessutom är det roligt – eftersom proven är upplagda som test så gör det ju att tävlingsinstinkten man har inom sig väcks till liv, man pushas på så sätt till att göra fler och fler test. Och som sagt – ju fler test man gör, ju fler frågor man svarar på och rättar, desto mer lär man sig.

Därför är körkortsfrågor det optimala sättet att ta körkort på – i alla fall när det kommer till teoriprovet och att få kunskaper om trafikregler!

Comments are closed.